Samarbejde bygget på forskellighed: Anbefalinger til offentlig-privat samarbejde om IKT-sikkerhed

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Documents

I dette policy brief fremlægger vi tre anbefalinger til en best practice for offentlig-private partnerskaber med fokus på IKT-relateret sikkerhed i Danmark. Anbefalingerne forholder sig både til den praktiske udformning af partnerskaberne
og til sikringen af en demokratisk praksis. For det første anbefaler vi, at man accepterer forskelligheden i aktørernes forståelse af IKT-relaterede trusler og risici og bruger den konstruktivt . Denne accept kan være med til at sikre nytænkning og innovation i beredskabet i forhold til det omskiftelige trusselsbillede. For det andet anbefaler vi en samarbejdsform med fokus på
kvalificeret modspil og repræsentativitet. Denne samarbejdsform tilskynder til en kommunikation baseret på forskellighed og kvalificeret modspil og bidrager derved til udviklingen af beredskabet. For at understøtte mulighederne for forskellighed anbefaler
vi for det tredje, at man organisatorisk forankrer samarbejdet ét sted og undgår silotænkning.
Original languageDanish
Number of pages12
Publication statusPublished - Jan 2016

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 154808791