Iver B. Neumann, forsvarsdebatt og fagtradisjon – kritiker, rabulist og nybrottsmann

Research output: Contribution to journalJournal articlepeer-review

Spørsmål knyttet til identitet, makt og sosiale strukturer står sentralt i Iver B. Neumanns omfattende forfatterskap og bidrag til norsk og internasjonal fagdebatt. Denne artikkelen fokuserer på hans betydning for studiet av og debatten om norsk utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk. Ved å bringe internasjonale debatter og nytt tankegods inn i en norsk setting, enten det gjaldt omleggingen av Forsvaret på 1990-tallet, NATO-medlemskapet på tidlig 2000-tall, eller disiplinen Internasjonal politikk innenfor statsvitenskapen, har Neumann skapt både engasjement, forargelse, og viktige endringer.
Translated title of the contributionIver B. Neumann, the defense debate and traditions - critics, rabulists and neighbors
Original languageNorwegian
JournalInternasjonal Politikk
Volume77
Issue number2
Pages (from-to)133-139
ISSN0020-577X
DOIs
Publication statusPublished - 2019
Externally publishedYes

    Research areas

  • Norwegian foreign policy, poststructuralist critique, linguistic turn, identity politics, constructivism, post-Cold War defence

ID: 230479051