Peter Nedergaard

Peter Nedergaard

Professor

Member of:

Primary fields of research

My key research interests are comparative politics and the political economy of European integration, Nordic cooperation, and international political economy. In relation to this I have analyzed the common agricultural policy, the market integration, Nordic cooperation, employment policy, standardization policy, international trade policy as well as the administration of Europe and the EU's institutions.

My conceptual interests lie in approaches that reveal both the economic and political dimensions of European integration processes as well as internationalization processes in general. My research output has been scientific articles and books that are informed by rational choice, social constructivism, trade theory, and economic and political integration theories.

Office hours: Mondays 13.00-14.30

Current research

New serial podcast [in Danish]: Fortællingen om Tyskland

Afsnit 1: Tysklands fødsel

Afsnit 2: Tyskland i en krisetid

Afsnit 3: Stunde Null, hvad gør man nu?

Afsnit 4: Forstå SPD, CDU og AfD og det politiske system i Tyskland

Afsnit 5: Fra D-mark til Euro, men altid med ordoliberalismen for øje

 

Serial podcast [in Danish]: Sådan fungerer EU

Episode 1: Hvad er EU?

Episode 2: Teoretiske perspektiver på EU?

Episode 3: EU's institutioner

Episode 4: Landbrugspolitik

Episode 5: Handelspolitik

Episode 6: Det indre marked og konkurrencepolitik

Episode 7: Den Økonomiske og Monetære Union - ØMU'en

Episode 8: Industripolitik, transport- og regionalpolitik

Episode 9: Beskæftigelsespolitik

Episode 10: Lobbyisme

Episode 11: Klima og Energi (og Sikkerhed)

 

Newest articles:

Peter Nedergaard (2021). “I ain’t gonna work on Maggie’s farm no more”: the five ordoliberal critiques of capitalism". Policy Studies (E-pub ahead of time). Abstract.

Peter Nedergaard, Maja Friis Henriksen, Mads Christian Dagnis Jensen (2020). Beslutningsprocesser under EU-formandskaber: en komparativ analyse af det polske, danske og cypriotiske trioformandskab i 2011-2012. Politica, vol. 52, no. 2, pp. 147-169. Link.

Peter Nedergaard (2020). The ordoliberalisation of the European Union? Journal of European Integration, vol. 42, no. 2, pp. 213-230. Link.

Peter Nedergaard (2019). Borders and the EU legitimacy problem: the 2015–16 European Refugee Crisis. Policy Studies, vol. 40, no. 1, pp. 80-91. Link.

Peter Nedergaard (2019). An Ordoliberal Theory of the State. German Politics, vol. 28, no. 1, pp. 20-34. Link.

Citations in Google Scholar

Link to collection of Danish political posters

 

Fields of interest

Homepage

Peter Nedergaard at "Ideas"

Teaching

Homepage

Videnskabsteori og metodologi, Autumn 2018

(Course was held in Danish; hence the available documents are in Danish.)

Undervisning 1: Introduktion

Undervisning 2: Hermeneutik og hypotesetest

Undervisning 3: Forståelse og fortolkning

Undervisning 4: Naturalisme og postivisme

Undervisning 5: Konstruktivisme

Undervisning 6: Strukturalisme og poststrukturalisme

Undervisning 7: Kritisk realisme

Undervisning 8: Kritisk teori

Undervisning 9: Forklaringstyper

Undervisning 10: Casestudies

Undervisning 11: Komparative metoder

Undervisning 12: Kildekritik

Europæisk Politisk Økonomi, Summer School 2018

(Course was held in Danish; hence the available documents are in Danish.)

Undervisning 1: Introduktion

Undervisning 2: Teorier

Undervisning 3: Aktørerne

Undervisning 4: Landbrugspolitik

Undervisning 5: Handelspolitik

Undervisning 6: Indre marked

Undervisning 7: Den økonomiske og monetære union

Undervisning 8: Transport- og regionalpolitik

Undervisning 9: Industripolitik

Undervisning 10: Beskæftigelsespolitik

Undervisning 11: Energipolitik

Undervisning 12: Lobbyisme

Videnskabsteori og metodologi, Autumn 2017

(Course was held in Danish; hence the available documents are in Danish.)

Undervisning 1: Introduktion

Undervisning 2: Hermeneutik og hypotesetest

Undervisning 3: Forståelse og fortolkning

Undervisning 4: Naturalisme og positivisme

Undervisning 5: Konstruktivisme

Undervisning 6: Strukturalisme og poststrukturalisme

Undervisning 7: Kritisk realisme

Undervisning 8: Forklaringstyper

Undervisning 9: Casestudier

Undervisning 10: Kritisk teori

Undervisning 11: Komparative metoder - ifølge naturalismen og konstruktivismen

Undervisning 12: Afslutning

EU's politiske økonomi, Summer School 2017

(Course was held in Danish; hence the available documents are in Danish.)

Undervisning 1: Introduktion

Undervisning 2: Teorier

Undervisning 3: Aktørerne

Undervisning 4: Landbrugspolitik

Undervisning 5: Handelspolitik

Undervisning 6: Indre marked

Undervisning 7: Den Økonomiske og Monetære Union

Undervisning 8: Industripolitik

Undervisning 9: Transport- og regionalpolitik

Undervisning 10: Beskæftigelsespolitik

Undervisning 11: Energipolitik

Undervisning 12: Lobbyismen

Almen Statskundskab, Spring 2017

Uge 11: Velfærdskapitalisme

Uge 12: Institutionalisme

Uge 13: Politisk adfærd

Uge 14: Politisk gruppeadfærd

Uge 17: Parlamentarisme og vælgeradfærd

Uge 18: Medier og politik

Uge 19: Politisk meningsdannelse

Videnskabsteori og metodologi, Autumn 2016

(Course was held in Danish; hence the available documents are in Danish.)

Undervisning 1: Introduktion

Undervisning 2: Hermeneutik og hypotesetest

Undervisning 3: Forståelse og fortolkning

Undervisning 4: Naturalisme og positivisme

Undervisning 5: Konstruktivisme

Undervisning 6: Strukturalisme og poststrukturalisme

Undervisning 7: Kritisk realisme

Undervisning 8: Forklaringstyper

Undervisning 9: Case Studies i naturalistisk og konstruktivistisk lys

Undervisning 10: Komparative metoder – og konstruktivismens kritik af de naturalistiske antagelser

Undervisning 11: Afslutning

EU's politiske økonomi, Summer School 2016

(Course was held in Danish; hence the available documents are in Danish.)

Undervisning 1: Introduktion

Undervisning 2: Teorier

Undervisning 3: Aktørerne 

Undervisning 4: Landbrugspolitik

Undervisning 5: Handelspolitik

Undervisning 6: Indre marked

Undervisning 7: Økonomiske og monetære union

Undervisning 8: Industripolitik

Undervisning 9: Transport- og regionalpolitik

Undervisning 10: Beskæftigelsespolitik

Undervisning 11: Energipolitik

Undervisning 12: Lobbyismen

Almen statskundskab, Spring 2016

(Course was held in Danish; hence the available documents are in Danish.)

Undervisning 1: Demokrati 1

Undervisning 2: Politikbegrebet: Dahl & Warren

Undervisning 3: Demokrati og legitimitet

Undervisning 4: Pluralisme og elitisme

Undervisning 5: Velfærdskapitalisme

Undervisning 6: Institutionalisme

Undervisning 7: Rational Choice Institutionalisme

Undervisning 8: Politik, kultur og værdier

Undervisning 9: Politiske partier

Undervisning 10: Konfliktlinier & Valgsystemer

Undervisning 11: Medier og politik

Undervisning 12: Politiske kampagner og valgkamp

Det økonomiske-politiske samarbejde i EU, Summer School 2015

(Course was held in Danish; hence the available documents are in Danish.)

Undervisning 10. august: Introduktion

Undervisning 11. august: Teoretiske vinkler/begreber

Undervisning 12. august: Aktørerne i EU

Undervisning 12. august: EU's Landbrugspolitik

Undervisning 13. august: EU's Handelspolitik

Undervisning 14. august: EU's Økonomiske Politikker - Det Indre Marked

Undervisning 17. august: Den Økonomiske og Monetære Union

Undervisning 18. august: EU's Industripolitik

Undervisning 18. august: Transport- og regionalpolitik 

Undervisning 19. august: EU's Beskæftigelsespolitik

Undervisning 20. august: Energipolitik i EU

Undervisning 21. august: EU og Lobbyismen

Videnskabsteori og metodologi, autumn 2014

(Course was held in Danish; hence the available documents are in Danish.)

Undervisning 1: Intro

Undervisning 2: Hermeneutik mm.

Undervisning 3: Forståelse og fortolkning

Undervisning 4: Hypotesetest

Undervisning 5: Naturalisme og positivisme

Undervisning 6: Forklaringstyper

Undervisning 7: Konstruktivisme

Undervisning 8: Case Studies i naturalistisk og konstruktivistisk lys

Undervisning 9: Komparative metoder og konstruktivismens kritik af de naturalistiske antagelser

Undervisning 10: Kritisk realisme

Undervisning 11: Afslutning

EU’s politiske økonomi anno 2014. Summer School 2014

(Course was held in Danish; hence the available documents are in Danish)

Undervisning 11. august: Introduktion

Undervisning 12. august: Teorier og begreber

Undervisning 13. august A: Aktørerne

Undervisning 13. august B: EU's landbrugspolitik

Undervisning 14. august: EU's handelspolitik

Undervisning 15. august: Konkurrence og indre marked

Undervisning 18. august A: Eurozonekrisen

Undervisning 18. august B: ØMU

Undervisning 19. august A: Industripolitik

Undervisning 19. august B: Transport- og regionalpolitik

Undervisning 20. august: EU's beskæftigelsespolitik

Undervisning 21. august: EU's energipolitik

Undervisning 22. august: EU og lobbyismen

EU's økonomisk-politiske samarbejde: fra krise til krise - fremad? Summer School 2013

(Course was held in Danish; hence the available documents are in Danish)

Undervisning 12. august: EU's økonomiske samarbejde

Undervisning 13. august: Teoretiske vinkler og begreber

Undervisning 14. august A: Aktørerne i EU

Undervisning 14. august B: EU's landbrugspolitik

Undervisning 15. august: EU's handelspolitik

Undervisning 16. august: EU's økonomiske politikker - det indre marked

Undervisning 19. august: Den økonomiske og monetære union

Undervisning 20. august: ØMU og eurozonekrisen

Undervisning 21. august: EU's beskæftigelsespolitik

Undervisning 22. august: Transport- og regionalpolitik

Undervisning 23. august A: Energi og klima

Undervisning 23. august B: EU og lobbyismen

Almen statskundskab, forår 2013

(Course was held in Danish; hence the available documents are in Danish.)

Undervisning uge 6: Politikbegrebet – Demokrati 0

Undervisning uge 7: Politik og demokrati I: Dahl og Warren

Undervisning uge 8: Demokrati II: Beethams legitimitetsmodel og Levis statsmodel

Undervisning uge 9: Pluralisme og elitisme

Undervisning uge 10: Rational Choice Institutionalisme

Undervisning uge 11: Historisk Institutionalisme og Sociologisk institutionalisme

Undervisning uge 12: Velfærdskapitalisme

Undervisning uge 15: Politik, kultur og værdier

Undervisning uge 16: Politiske partier

Undervisning uge 17: Konfliktlinjer

Undervisning uge 17: Valgsystemer

Undervisning uge 18: Politik og medier

Undervisning uge 19: Politiske kampagner og marketing

Videnskabsteori og Metodologi, efterår 2012

(Course was held in Danish; hence the available documents are in Danish.)

Undervisning d. 3. september – Introduktion

Undervisning d. 10. september – Kildekritik

Undervisning d. 17. september – Hypotesetest

Undervisning d. 1. oktober – Forståelse og fortolkning

Undervisning d. 8. oktober – Naturalisme og positivisme

Undervisning d. 29. oktober – Forklaringstyper

Undervisning d. 5. november – Komparative metoder

Undervisning d. 5. november – Tvivl om naturalistiske metoder

Undervisning d. 12. november – Case Studies – naturalistisk og konstruktivistisk set

Undervisning d. 19. november - Konstruktivisme

Undervisning d. 26. november - Komparative analyser og eksperimenter - konstruktivistisk set

Undervisning d. 3. december - Forskningen i samfundet

EU og virksomhederne: fra København til Bruxelles, summer school 2012

(Course was held in Danish; hence the available documents are in Danish.)

Undervisning d. 6. august – Introduktion

Undervisning d. 7. august – Teoretiske vinkler

Undervisning d. 8. august – EU’s forvaltning og mål for lobbyisme

Undervisning d. 9. august – EU’s energi- og klimapolitik

Undervisning d. 9. august – EU’s industri

Undervisning d. 9. august –  Det indre Marked

Undervisning d. 10. august – EU’s landbrugspolitik

Undervisning d. 13. august – EU’s beskæftigelsesmarkedspolitik

Undervisning d. 14. august – EU’s handelspolitik

Undervisning d. 15. august – Den monetære og økonomiske union

Undervisning d. 16. august – EU’s udviklingspolitik

Undervisning d. 16. august – EU’s transport- og regionalpolitik

Undervisning d. 17. august – EU og lobbyismen

Comparative Politics, Spring 2012:

(Course was held in Danish; hence the available documents are in Danish.)

Undervisning uge 9 - Historisk og sociologisk institutionalisme med noter

Undervisning uge 9 - Rational choice institutionalisme med noter

Undervisning uge 13 - Konfliktlinjer

Undervisning uge 16 - Varieties of Capitalism

Undervisning uge 17 - Velfærdsstaten i en demokratisk kontekst med noter

Undervisning uge 17 - Dansk korporatisme

Undervisning uge 18 - Demokratityper

Philosophy of science and introduction to methodology, autumn 2011

(Course was held in Danish; hence the available documents are in Danish.)

Undervisning uge 36 - Introduktion til VUK

Undervisning uge 36 - Helmuth Nyborg-sagen med noter

Undervisning uge 37 - Ophavssituation og kildeværdi med noter

Undervisning uge 37 - Argumentationsanalyse

Undervisning uge 38 - Tvivl om naturalistisk metodologi

Undervisning uge 38 - Komparativ metode

Undervisning uge 38 - Naturvidenskabelig videnskabsteori

Undervisning uge 43 - Cases og historiske studier

Undervisning uge 44 - Kuhn og paradigmeteori

Undervisning uge 44 - Konstruktivisme

Noter til Ways of knowing

 

EU administration and the political economy of EU, summer school 2011

(Course was held in Danish; hence the available documents are in Danish.)

Undervisning d. 8. august - Introduktion

Undervisning d. 9. august - Teoretiske vinkler

Undervisning d. 10. august - EU's økonomiske politikker

Undervisning d. 11.-12. august - EU's handelspolitik

Undervisning d. 12. august - EU's landbrugspolitik

Undervisning d. 15. august - EU's beskæftigelsespolitik

Undervisning d. 16. august - Indre marked

Undervisning d. 16. august - Den monetære og økonomiske union

Undervisning d. 17. august - EU's energipolitik

Undervisning d. 17. august - EU's industripolitik

Undervisning d. 18. august - EU's udviklingspolitik

Undervisning d. 18. august - EU's transport- og energipolitik

Undervisning d. 19. august - EU og lobbyismen

 

Comparative Politics, 2011:

(Course was held in Danish; hence the available documents are in Danish.)
Undervisning d. 22. februar om Rational Choice institutionalisme med noter

Undervisning d. 24. februar om Historisk og sociologisk institutionalisme med noter

Undervisning d. 3. marts om Valgsystemer med noter

Undervisning d. 15. marts om Konfliktlinier med noter

Undervisning d. 17. marts om Vælgervandringer med noter

Forelæsning d. 28. marts om Korporatisme og interesseorganisationer med noter

Undervisning d. 29. marts om dansk korporatisme med noter

Undervisning d. 31. marts om Velfærdsstaten i en demokratisk kontekst med noter

Forelæsning d. 11. april om Multilevel government: Føderalisme med noter

Undervisning d. 12. april om multilevel-government: USA, Tyskland og EU med noter

Undervisning d. 14. april om Demokratityper med noter

Undervisning d. 5. maj om Den gode opgavebesvarelse

 

Comparative politics - Spring 2009

(Course was held in Danish; hence the available documents are in Danish.)

Forelæsning 9. februar 2009 om Pluralisme og elitisme inkl. noter

Forelæsning 23. marts 2009 om Korporatisme inkl. noter

Forelæsning 20. april 2009 om Føderalisme inkl. noter

Holdundervisning i uge 8 (rational choice institutionalisme inkl. noter og sociologisk institutionalisme inkl. noter)

Holdundervisning i uge 9 (valgsystemer inkl. noter)

Holdundervisning i uge 11 (konfliktlinjer inkl. noter og vælgervandringer inkl. noter)

Holdundervisning i uge 13 (Dansk korporatisme inkl. noter og velfærdsstaten i en demokratisk kontekst inkl. noter)

Holdundervisning i uge 17 (Multilevel government inkl. noter og demokratityper inkl. noter)

Holdundervisning i uge 19 (Den gode opgave)

Jean Monnet lectures

Jean Monnet Lecture on the Internal Market 11/2 2008

EU, Internal Market and business strategy

Trade policy

Employment policy

Common agricultural policy

Advice on thesis writing

10 bud på et bedre speciale fra en bedømmer

European economics and politics

(Course was held in Danish; hence the available documents are in Danish.)

Introduktion til EU

Integrationsteorier

EU's historie (1)

EU's historie (2)

EU's institutioner

EU's magtdeling

EU's erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik

Den Økonomiske og Monetære Union

EU og borgernes rettigheder

European economic policy and business

(Course was mostly held in Danish; hence the available documents are in Danish with two exceptions.)

Introduktion til faget

Introduktion til EU og integrationsteori

Integrationsdynamik og EU's historie

Principal/agent-teori og EU's institutioner

Magtdeling i EU med fokus på Domstolen

Det indre marked (1)

Det indre marked (2)

EU's arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesstrategi

Common Agricultural Policy (English)

Erhvervs- og regionalpolitik i EU

Den Økonomiske og Monetære Union

EU's external relations (English)

Immigrationspolitik i EU

Lobbyisme i EU

EU's økonomiske politikker og virksomhederne

ID: 922885