Lars Bille – University of Copenhagen

Forward this page to a friend Resize Print Bookmark and Share

English > Staff > Emeritus > Lars Bille

Lars Bille

Lars Bille

Title: Associate Professor

Phone: 35 32 33 66

Mobile: +45 53 70 33 84

Room: 4.0.42

E-mail: LB@ifs.ku.dk

 

 

 

Curriculum Vitae

Deltagelse i større forskningsprojekter:

Medlem af styregruppen for forskningsprojektet: "Dansk Politik under forandring 1945-1985" ledet af seniorforsker Birgit Nüchel Thomsen. Bevilling fra: Det Humanistiske Forskningsråd. 1988-1992.

Leder af den danske sektion af forskningsprojektet: "Party Organization and Organizational Adaptation in the last Third of the Twentieth-Century" ledet af professor Richard S. Katz, Johns Hopkins University, Baltimore, USA og professor Peter Mair, Leiden Universitet, Holland. Bevilling fra: National Science Foundation, USA og Forschungstelle für Gesellschaftliche Entwicklung, Mannheim Universität. 1989-1992.

Leder af den danske sektion af forskningsprojektet: "The Europeanisation of the Political Parties" ledet af professor Knut Heidar, Institut for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo, Norge og professor Lars Svåsand, Institut for Komparativ Politik, Universitetet i Bergen, Norge. Bevilling fra: Advanced Research on the Europeanisation of the Nation-State (ARENA), Det Norske Forskningsråd. 1995-1997.

Leder af forskningsprojektet: "Demokrati og Institutionel Forandring." Bevilling fra: Det Samfundsvidenskabelige Forskningsråd. 1996-2000.

Leder af den danske sektion af forskningsprojektet: "Melting the Frozen Party Systen in Scandinavia" ledet af professor Jan Sundberg, Institut for Statskundskab, Helsinki Univetsitet, Finland. Bevilling fra: Nordisk Ministerråd. 1997-2001.

Leder af forskningsprojektet: "De danske politiske partier og deres medlemmer." Bevilling fra Den Danske Magtudredning. 1999-2003.

Tillidsposter ved Københavns Universitet:

Formand for Studienævnet ved Institut for Statskundskab: 1972-77.

Institutbestyrer ved Institut for Statskundskab: 1979-1983.

Medlem af fakultetsrådet ved Det Samfundsvidenskabelig Fakultet: 1979-1984.

Formand for fagrådet ved Institut for Statskundskab: 1980-1984.

Formand for forskningsudvalget ved Institut for Statskundskab: 1996-2000.

Institutleder, Institut for Statskundskab: 2002 - 2011.

Formand for bestyrelsen ved Institut for Statskundskab: 2002 - 2007.

Formand for Samarbejdsudvalget ved Institut for Statskundskab: 2002 - 2011.

Medlem af fakultetsrådet ved Det Samfundsvidenskabelig Fakultet: 2002-2006.

Medlem af Det Samfundsvidenskabelige Fakultets lederteam: 2002 - 2011.

Medlem af Det Samfundsvidenskabelige Fakultets Samarbejdsudvalg: 2002 - 2011.

Medlem af rektors Formidlings- og Informationsudvalg: 2002-2004.

Næstformand i rektor Valgudvalg: 2002-2006.

Formand for KU's udvalg vedr. forskningsregistrering 2003.

Formand for Centerledelsen ved Center for Sundhed og Samfund: 2005 - 2009.

Formand for bestyrelsen for Nordisk Institut for Asienstudier 2007 - 2011.

Medlem af styregruppen for KU's Sustainability Science Centre 2007 - 2011.

Formand for Institut for Statskundskabs aftagerpanel 2007 - 2011.

Formand for styregruppen for EURECO 2008 -2011.

Medlem af styregruppen for Asian Dynamics Initiative 2008 - 2011.

Medlem af Det Samfundsvidenskabelig Fakultets biblioteksudvalg 2008 -2011.

Formand for Institutforum 2008 - 2011.

Medlem af koordinationsgruppen for CMS og KU vedr. Master of Public Governance 2008 - 2011.

Formand for styringsrådet for Center for Militære Studier 2010 - 2011.

Medlem af KU's bladudvalg 2011 - 2013

Andre professionelle tillidsposter:

Næstformand i censorformandskabet ved Roskilde Universitetscenter: 1981-1995.

Medlem af bestyrelsen for Selskabet for Samfundsøkonomi og Historie: 1987-.

Medlem af redaktionsudvalget for "Økonomi og Politik": 1987-.

Formand for Dansk Selskab for Statskundskab: 1990-1993.

Medlem af bestyrelsen for Nordisk Selskab for Statskundskab: 1990-1996.

Medlem af Council of the International Political Science Association: 1990-1993.

Medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Statskundskab: 1993-1996.

Medlem af bestyrelsen for Folkeuniversitetet i København: 1993-2000.

Medlem af styregruppen for Baltiske Studier, Øresundsuniversitetet: 2002-2005.

Medlem af bestyrelsen for Den Politologiske Forskerskole: 2002-2008.

Medlem af alumneforeningen Politologisk Netværk, København: 2003 - 2011.

Regelmæssig kommentator i de nationale og internationale medier.

Regelmæssig medlem af bedømmelsesudvalg.

Referee i internationale tidsskrifter.

Publications

Bille, L 2012, ' Politisk kronik, 2.halvår 2010 ' Økonomi & Politik , vol 85, nr. 1, s. 52-57.

Bille, L 2012, ' Politisk kronik, 1.halvår 2011 ' Økonomi & Politik , vol 85, nr. 3, s. 85-94.

Bille, L 2012, ' Denmark ' European Journal of Political Research: Political Data Yearbook 2011 , vol 51, nr. 1, s. 82-89.

Bille, L 2012, ' Politisk kronik 2. halvår 2011 ' Økonomi & Politik , vol 85, nr. 4, s. 100-109.

Bille, L 2011, ' Politisk kronik 2. halvår 2009 ' Økonomi og Politik , vol 84, nr. 1, s. 61-69.

Bille, L 2011, ' Den partipolitiske udvikling 2001 til 2011 ' Økonomi og Politik , vol 84, nr. 3, s. 3-18.

Bille, L 2011, ' Politisk kronik 1. halvår 2010 ' Økonomi og Politik , vol 84, nr. 4, s. 85-93.

Bille, L 2011, ' Denmark ' European Journal of Political Research. Special Issue: Political Data Yearbook , vol 50, nr. 7-8, s. 955-959.

Bille, L 2010, ' Denmark ' European Journal of Political Research , vol 49, nr. 7-8, s. 947-954.

Bille, L 2009, ' Politisk kronik 2. halvår 2008 ' Økonomi & Politik , vol 82, nr. 3, s. 89-98.

Bille, L 2009, ' Denmark ' European Journal of Political Research , vol 48, s. 945-950.

Bille, L 2009, ' Politisk kronik 1.halvår 2009 ' Økonomi & Politik , vol 82, nr. 4, s. 60-71.

Bille, L 2008, ' Politisk Kronik 1.halvår 2007 ' Økonomi & Politik , vol 81, nr. 1, s. 81-89.

Bille, L 2008, ' Politisk kronik: 2. halvår 2007 ' Økonomi & Politik , vol 81, nr. 3, s. 63-73.

Bille, L 2008, ' Politisk kronik 1. halvår 2008 ' Økonomi & Politik , vol 81, nr. 4, s. 68-79.

Bille, L 2008, ' Denmark ' European Journal of Political Research , vol 47, nr. 7-8, s. 952-961.

Bille, L 2007, ' Denmark ' European Journal of Political Research , vol 46, nr. 7-8, s. 938-942.

Bille, L 2007, ' Politisk Kronik 2. halvår 2006 ' Økonomi & Politik , vol 80, nr. 3, s. 67-76.

Bille, L 2006, ' Politisk kronik 2. halvår 2005 ' Økonomi & Politik , vol 79, nr. 2, s. 71-81.

Bille, LC 2006, ' Denmark ' European Journal of Political Research , vol 45, nr. 7-8, s. 1084-1093.

Bille, L 2006, ' Politisk Kronik 1. halvår 2006 ' Økonomi & Politik , vol 79, nr. 4, s. 65-75.

Bille, L 2005, ' Denmark ' European Journal of Political Research , vol 44, nr. 7-8, s. 994-1001.

Bille, L 2005, ' Politisk kronik 1. halvår 2005 ' Økonomi & Politik , vol 78, nr. 3, s. 60-71.

Bille, L 2005, ' Politisk kronik 2. halvår 2004 ' Økonomi & Politik , vol 78, nr. 1, s. 51-60.

Bille, L 2004, ' Politisk kronik 1. halvår 2004 ' Økonomi & Politik , vol 77, nr. 3, s. 44-55.

Bille, L 2004, ' Denmark ' European Journal of Political Research. Political Data Yearbook 2003 , nr. 7-8, s. 989-992.

Pedersen, K , Bille, L , Buch, R, Elklit, J, Hansen, B & Nielsen, HJ 2004, ' Sleeping or active partners?: Danish party members at the turn of the millennium ' Party Politics , vol 10, nr. 4, s. 367-383.

Bille, L 2004, ' Politisk kronik 2. halvår 2003 ' Økonomi & Politik , vol 77, nr. 1, s. 56-66.

Bille, L 2003, ' Politisk kronik 1. halvår 2003 ' Økonomi & Politik , vol 76, nr. 4, s. 71-79.

Bille, L 2003, ' Politisk kronik 2. halvår 2002 ' Økonomi & Politik , vol 76, nr. 1, s. 67-78.

Bille, L 2003, ' Denmark ' European Journal of Political Research , vol 42, nr. 7-8, s. 931-934.

Bille, L 2003, ' Tre nye partier? ' Politica - Tidsskrift for Politisk Videnskab , vol 35, nr. 4, s. 391-401.

Bille, L 2002, ' Denmark ' European Journal of Political Research. Special Issue: Political Data Yearbook , vol 41, nr. 7-8, s. 941-946.

Bille, L 2002, ' Politisk Kronik 1. halvår 2002 ' Økonomi & Politik , vol 75, nr. 3, s. 67-77.

Bille, L 2002, ' Denmark ' European Journal of Political Research. Special Issue: Political Data Yearbook , vol 40, nr. 3-4, s. 283-290.

Bille, L 2002, ' Regeringsdannelse: Nogle betragtninger ' Politologiske studier (Tema:Film og politik) , vol 5, nr. 1, s. 17-22.

Bille, L 2002, ' Politisk kronik 2. halvår 2001 ' Økonomi & Politik , vol 75, nr. 1, s. 64-76.

Bille, L 2001, ' Politisk kronik 2. halvår 2000 ' Økonomi & Politik , vol 74, nr. 1, s. 45-58.

Bille, L 2001, ' Denmark ' European Journal of Political Research. Special Issue: Political Data Yearbook , vol 38, nr. 3-4, s. 366-373.

Bille, L 2000, ' Denmark ' European Journal of Political Research. Special Issue: Political Data Yearbook , vol 36, nr. 3-4, s. 371-381.

Bille, L 2000, ' Democratizing a Democratic Procedure: Myth or Reality? Candidate Selection in Western European Parties, 1960-1990 ' Party Politics , nr. Vol. 7, no. 3, s. 363-380.

Bille, L 2000, ' Politisk kronik.: 2. halvår 1999 ' Økonomi & Politik , vol 73, nr. 1, s. 45-58.

Bille, L 2000, ' Politisk kronik.: 1. halvår 2000 ' Økonomi & Politik , vol 73, nr. 3, s. 73-85.

Bille, L 1999, ' Politisk kronik.: 2. halvår 1998 ' Økonomi & Politik , vol 72, nr. 1, s. 54-65.

Bille, L 1999, ' Politisk kronik: 1. halvår 1999 ' Økonomi & Politik , vol 72, nr. 3, s. 52-64.

Bille, L 1998, ' Politisk kronik: 1. halvår 1998 ' Økonomi & Politik , vol 71, nr. 3, s. 46-59.

Bille, L 1998, ' Politisk kronik: 2. halvår 1997 ' Økonomi & Politik , vol 71, nr. 1, s. 63-73.

Bille, L 1997, ' Denmark ' European Journal of Political Research , nr. Vol. 32, no. 3-4, s. 351-356.

Bille, L 1997, ' Politisk Kronik: 1. halvår 1997 ' Økonomi & Politik , vol 70, nr. 3, s. 63-71.

Bille, L 1997, ' Leadership Change and Party Change ' Party Politics , nr. Vol. 3, no. 3, s. 379-390.

Bille, L 1997, ' Politisk Kronik: 2. halvår 1996 ' Økonomi & Politik , vol 70, nr. 1, s. 50-59.

Bille, L 1995, ' Denmark ' European Journal of Political Research , nr. vol. 28, nos. 3/4, s. 311-321.

Bille, L 1995, ' Politisk kronik: 1. halvår 1995 ' Økonomi & Politik , vol 68, nr. 3, s. 52-59.

Bille, L 1995, ' Partier, organisationer og deltagelse ' Samfundsøkonomen , nr. 2, s. 27-31.

Bille, L 1995, ' Politisk Kronik: 2. halvår 1994 ' Økonomi & Politik , vol 68, nr. 1, s. 44-53.

Bille, L 1994, ' Står vi over for en klarere politisk opdeling: VKZ kontra S-SF-RV? ' Liberal , nr. Nr 2, s. 12-20.

Bille, L 1994, ' Denmark ' Political Data Yearbook. European Journal of Political Res. R. Koole/P.Mair(eds) , nr. Vol 25, No 4.

Bille, L 1994, ' Politisk Kronik 1. halvår 1994 ' Økonomi & Politik , vol 67, nr. 3, s. 64-73.

Bille, L 1994, ' Politisk Kronik 2. halvår 1993 ' Økonomi & Politik , vol 67, nr. 1, s. 47-58.

Bille, L 1993, ' Politisk kronik 1. halvår 1993 ' Økonomi & Politik , vol 66, nr. 3, s. 62-71.

Bille, L 1993, ' Politisk kronik 2. halvår 1992 ' Økonomi & Politik , vol 93, nr. 1, s. 59-66.

Bille, L 1993, ' Et midtvejsvalg ' Danmarks Amtsråd , nr. Nr. 18, 27. okt., s. 8.

Bille, L 1993, ' "Denmark" ' European Journal of Political Research (Ruud Koole & Peter Mair (eds) , nr. Vol 24, No. 4, s. 411-418.

Bille, L 1993, ' Ja eller nej den 18. maj ' Finans og Samfund , nr. Nr. 3, s. 10-11.

Bille, L 1993, ' Den politiske kannibalisme råder ' Liberal , nr. Nr. 3, s. 54-59.

Bille, L 1992, ' Anmeldelse af Göran Djupsund og Lars Svåsand (ed): Partiorganisasjoner: Studier i struktur og processer i finske, norske og svenske partier, Åbo 1990 ' Scandinavian Political Studies , nr. Vol. 15, nr. 4, s. 355-357.

Bille, L 1992, ' Denmark, Ruud Koole and Peter Mair (eds.): Political Data Yearbook 1992 (1. January 1992/1. January 1992) ' European Journal of Political Research , nr. Vol. 22, nr. 4, s. 387-390.

Bille, L 1992, ' Politisk Kronik 1. halvår 1992 ' Økonomi & Politik , vol 65, nr. 3, s. 50-59.

Bille, L 1992, ' EF har aldrig stået højt på den politiske dagsorden ' Lov og Ret , nr. 10, s. 6-8.

Bille, L 1992, ' The membership of political parties in European democracies, 1960-1990 ' European Journal of Political Research , nr. Vol. 22, s. 329-345.

Bille, L 1991, ' The 1988 Election Campaign in Denmark ' Scandinavian Political Studies , nr. 14, no.3, s. 205-218.

Bille, L 1991, ' Politisk Kronik 1.halvår 1991 ' Økonomi & Politik , vol 64, nr. 3, s. 50-58.

Bille, L 1991, ' Politisk Kronik 2.halvår 1990 ' Økonomi & Politik , vol 64, nr. 1, s. 35-42.

Bille, L 2011, ' Anm. af Klaus Petersen: Bastarden. Historien om efterløn. Tilblivelsen 1975-1979. Syddansk Universitetsforlag, 2011 ' Økonomi og Politik , vol 84, nr. 4, s. 94-95.

Bog/antologi/afhandling/samleværk/rapport

Bille, L 2006, Det nye flertal. Dansk partipolitik 2001-2005 . Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, København.

Bille, L & Elklit, J (red) 2003, Partiernes medlemmer . Aarhus Universitetsforlag, Århus. Magtudredningen

Pedersen, K , Hermansen, J , Bille, L , Buch, R, Elklit, J, Hansen, B & Nielsen, HJ 2003, Undersøgelsen af medlemmerne af de danske partiorganisationer: dokumentation . Magtudredningen, Århus.

Bille, L 2001, Factsheet Denmark. The political System . Copenhagen.

Bille, L 2001, Fra valgkamp til valgkamp: Dansk partipolitik 1998-2001 . Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, Kbh.

Bille, L 2000, Parties and Interest Organizations in Denmark 1960-1998. Arbejdspapir 2000/6 . København, Institut for Statskundskab.

Bille, L 1998, Dansk partipolitik 1987-1998 . Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, København.

Bille, L 1997, Partier i forandring. En analyse af danske partiorganisationers udvikling 1960-1995 . Syddansk Universitetsforlag, odense.

Bille, L 1995, Leadership Change and Party Change, FR 1995/3 . Institut for Statskundskab, København.

Bille, L 1993, Demokrati og partier (FR 93/1) . Institut for Statskundskab, Kbh.Univ., København.

Bille, L , Nielsen, HJ & Sauerberg, S 1992, De uregerlige vælgere - Valgkamp, medier og vælgere ved folketingsvalget 1990 . Forlaget Columbus, København.

Bille, L 1991, The Danish Party Organizations and the Thesis of Party Decline . Institut for Statskundskab, København.

Bille, L 1990, Nyere tendenser i politologien. Fra statskundskabens grænseflader. Forlaget Politiske Studier, København.

Bille, L 1990, Election Campaigning in Denmark . Institut for Statskundskab, København.

Bille, L , Bryder, T & Kurrild-Klitgaard, P (red) 2000, Valg, vælgere og velfærdsstat: Festskrift til Hans Jørgen Nielsen . Forlaget Politiske Studier, København.

Bidrag til bog/antologi/samleværk/rapport

Bille, L , Kosiara-Pedersen, K & Nielsen, HJ 2012, ' From Membership to Campaign Organizations? Organizational Change within Danish Parties '. J Blom-Hansen, C Green-Pedersen & S-E Skaaning (red), i: Democracy, Elections and Political Parties. Politica, Aarhus, s. 164-171.

Pedersen, K & Bille, L 2006, ' L'attivismo degli iscritti ai partiti politici. Il caso della Danimarca '. i: Parti e sistemi di partito. il Molino, Bologna, s. 197-215.

Pedersen, K & Bille, L 2004, ' Electoral Fortunes and Responses of the Social Democratic Party and Liberal Party in Denmark: Ups and Downs '. F Plasser, WC Müller & P Mair (red), i: Political Parties and Electoral Change: party responses to electoral markets. Sage Publications, Incorporated, London, s. 207-233.

Bille, L 2003, ' Hvem er medlemmerne? '. L Bille & J Elklit (red), i: Partiernes medlemmer. Aarhus Universitetsforlag, Århus, s. 28-47. Magtudredningen

Bille, L 2003, ' Den danske partimodels forfald? '. J Elklit & L Bille (red), i: Partiernes medlemmer. Aarhus Universitetsforlag, Århus, s. 9-27. Magtudredningen

Bille, L 2001, ' Partier og interesseorganisationerne i Danmark '. i: Partier och interesseorganisationer i Norden. Nordic Council of Ministers, København, s. 29-77.

Bille, L 2001, ' Totalitært parti '. i: Den Store Danske Encyklopædi, bd. 19. Gyldendal, København, s. 191.

Bille, L 2001, ' Uafhængige, De '. i: Den Store Danske Encyklopædi, bd. 19. Gyldendal, København, s. 435.

Bille, L 2000, ' Om organisationer og demokrati. Et essay '. i: Valg, vælgere og velfærdsstat. Et festskrift til Hans Jørgen Nielsen. Forlaget Politiske Studier, København, s. 1-23.

Bille, L 2000, ' A power centre in Danish politics '. K Heidar & R Koole (red), i: Parliamentary Party Groups in European Democracies: Political Parties behind closed Doors. Routledge, London, s. 130-144. Routledge/ECPR Studies in European Political Science, nr. 13

Bille, L 2000, ' Spin doctor '. i: Den Store Danske Encyklopædi bd. 17. Gyldendal, København, s. 596.