Academic staff – University of Copenhagen

Forward this page to a friend Resize Print Bookmark and Share

English > Staff > Academic staff

Peter Nedergaard

Peter Nedergaard

Professor

Primary fields of research

My key research interests are comparative politics and the political economy of European integration, Nordic cooperation, and international political economy. In relation to this I have analyzed the common agricultural policy, the market integration, Nordic cooperation, employment policy, standardization policy, international trade policy as well as the administration of Europe and the EU's institutions.

My conceptual interests lie in approaches that reveal both the economic and political dimensions of European integration processes as well as internationalization processes in general. My research output has been scientific articles and books that are informed by rational choice, social constructivism, trade theory, and economic and political integration theories.

Current research

New articles:

Peter Nedergaard & Mads Dagnis Jensen (2014), ' The anatomy of Intergroups - network governance in the political engine room of the European Parliament ' Policy Studies 35(2): 192-209

Mads Dagnis Jensen & Peter Nedergaard (2014) 'Uno, Duo, Trio? Varieties of Trio Presidencies in the Council of Ministers', Journal of Common Market Studies 52(5): 1035-1052

Rikke Wetendorff Nørgaard, Peter Nedergaard & Jens Blom-Hansen (2014). 'Lobbying in the EU Comitology System', Journal of European Integration.

Jensen, Mads Dagnis & Peter Nedergaard (2013) "Det danske EU-formandskab 2012 – satte det sig spor i centraladministrationen", Politica 45(4).

Peter Nedergaard (2013) "Lighed med hensyn til hvad? Komparativ klimapolitik og politisk teori om lighed", Politik 16(3): 21-31.

 

Citationer af Peter Nedergaard ifølge scholar.google

Link til samling af politisk plakater

 

Articles in scientific journals:

Mads Dagnis Jensen & Peter Nedergaard (2012). "Erfolgreiche Koordination in turbulenten Zeiten: die dänische Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2012". Integration , vol 35, nr. 4. Abstract

Peter Nedergaard & Mads Dagnis Jensen (2012). Organiseringen af det danske EU-formandskab i 2012. Økonomi og Politik, 85. årgang, No. 3, pp. 27-39. Abstract

Mads Dagnis Jensen & Peter Nedergaard (2012). "From ‘Frankenstein’ to ‘Toothless Vampire’? Explaining the watering down of the Services Directive". Journal of European Public Policy, vol. 19, issue 6, p. 844-862. Abstract

Francesco Duina & Peter Nedergaard (2010). "Learning in International Governmental Organizations: The Case of Social Protection".Global Social Policy, Vol. 10, No. 2, pp. 193-217. Abstract

Peter Nedergaard (2009)."There are Coalitions Everywhere: Coalitions and Side Payments in the Committees under the Open Method of Coordination". European Societies, Vol. 11, No. 5, pp. 649-671. Abstract

Peter Nedergaard (2009). “European Union Import Quotas on Chinese Textile and Clothing Exports in 2005: A Panic-Driven Commission or Rational Explanations?” Journal of Industry, Competition and Trade, Vol. 9, No. 1, pp. 17-47. Abstract

Peter Nedergaard (2009). “Policy Learning Processes in International Committees: The Case of the Civil Servant Committees of the Nordic Council of Ministers.”  Public Management Review, Vol. 11, No. 1, pp. 23-37. Abstract

Kennet Lynggaard & Peter Nedergaard (2009). "The Logic of Policy Development: Lessons Learned from Reform and Routine within the CAP 1980 - 2003". Journal of European Integration, Vol. 31, No. 3, pp. 291-309. Abstract

Peter Nedergaard (2008). "Coordination Processes in International Organisations: The EU at the International Labour Conference in 2005". European Integration online Papers, Vol. 12, No.3  Abstract

Peter Nedergaard (2008). "The Reform of the Common Agricultural Policy: An Advocacy Coalition Explanation." Policy Studies, Vol. 29, No. 2, pp. 179-195. Abstract

Peter Nedergaard (2007). "Maximizing policy learning in international committees: An analysis of the European OMC committees." Scandinavian Political Studies, Vol. 30, No. 4, pp. 521-546. Abstract

Peter Nedergaard (2006)."Which Countries Learn From Which? A Comparative Analysis of the Direction of Mutual Learning Processes within the Open Method of Co-ordination Committees of the European Union and among the Nordic Countries."  Cooperation & Conflict, Vol. 41, No. 4, pp. 427-447. Abstract

Peter Nedergaard (2006). "Policy learning in the European Union: The case of the European employment strategy," Policy Studies, Vol. 27, No. 4, pp. 311-323. Abstract

Peter Nedergaard (2006). "The 2003 Reform of the Common Agricultural Policy: Against all Odds or Rational Explanations?" Journal of European Integration, Vol. 28, Number 3, July 2006, pp. 203-223. Abstract

Peter Nedergaard (2007). "Blocking Minorities. Networks and Meaning in the Opposition Against the Proposal for a Directive on Temporary Work in the Council of Ministers of the European Union." JCMS: Journal of Common Market Studies, Vol. 45, No. 3, pp. 695-717. Abstract

Peter Nedergaard (2006). "Market Failures and Government Failures: A Theoretical Model of The Common Agricultural Policy." Public Choice, Volume 127, Numbers 3-4, June 2006, pp. 385 - 405. Abstract

 

Books and book chapters:

Peter Nedergaard & Elsebeth Aasted (2015) Valget er dit! Den danske valgplakat i 100 år. Historika. 

Peter Nedergaard (2015) Rusland - politik, økonomi og samfund. København: Forlaget Columbus.

Peter Nedergaard & Jensen, M. C. D. (2015) The Common Agricultural Policy: Comparing Danish and Swedish governmental positions, In Nedergaard, P., Grøn, C. & Wivel, A. (eds), The Nordic Countries and the European Union: Still the other European community? Routledge

Peter Nedergaard & Jensen, M. C. D. (2015) Market integration in Europe and the Nordic Countries: the ambivalent path dependency, In Wivel, A., Nedergaard, P. & Grøn, C. (eds), The Nordic Countries and the European Union: Still the other European community? Routledge

Peter Nedergaard, Grøn, C. H., & Wivel, A. (2015) Mr. Svensson Goes to Brussels: Concluding on the Nordic Countries and the European Union, In Grøn, C. H., Nedergaard, P. & Wivel, A. (eds), The Nordic Countries and the European Union: Still the other European community? Routledge

Peter Nedergaard, Grøn, C. L. H., & Wivel, A. (2015) Still the ‘Other’ European Community? The Nordic Countries and the European Union, In Grøn, C. H., Nedergaard, P. & Wivel, A. (eds) The Nordic Countries and the European Union: Still the other European Community? London: Routledge, Kap. 1, (Routledge Advances in European Politics).

Peter NedergaardGrøn, C. H., & Wivel, A. (eds) (2015) The Nordic Countries and the European Union: Still the other European Community? London: Routledge. (Routledge Advances in European Politics).

Peter Nedergaard (2014) Tyskland - en grundbog i politik og økonomi. Systime. 

Peter Nedergaard (2014) & Mads Dagnis Jensen. 'Representation. Who is Sitting in the EU’s Chair at the UN? Member States, Presidencies and the Commission', in Amandine Orsini (ed.) The European Union with(in) International Organisations. Farnham: Ashgate, pp. 55-71.

Peter Nedergaard (2014), ' The Internal Market Policy and the Common Agricultural Policy: the normalization of EU policy-making in Denmark '. in A Wivel & L Miles (ed.), Denmark and the European Union. Routledge, Abingdon, Oxon, pp. 30-46. 

Peter Nedergaard (2014), ' EU coordination processes in Denmark: Change in order to preserve '. in L Miles & A Wivel (ed.), Denmark and the European Union. Routledge, Abingdonn, Oxon, pp. 203-216. 

Peter Nedergaard & Mads Dagnis Jensen (2012). "Intergrupper – et overset fænomen i Europa-Parlamentet", i Peder Andersen, Ingrid Henriksen, J.H. Petersen & Henrik Zobbe (red.) Hvordan ser verden ud? 73 bidrag om økonomi, institutioner og værdier. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Peter Nedergaard (2012). USA - en grundbog i politik og økonomi. Forlaget Systime. 231 pages.

Peter Nedergaard (2012). "Rationalitet". I: Videnskabsteori i statskundskab, sociologi og forvaltning. Michael Hviid-Jacobsen ; Kasper Lippert-Rasmussen ; Peter Nedergaard (eds.). Forlaget Hans Reitzel.

Peter Nedergaard (2011). Kina - en grundbog i politik og økonomi. Forlaget Systime. 184 pages.

Peter Nedergaard (2011). "The OMC in Comparative Perspective: Learning and Community Building in the OECD and Nordic Council of Ministers” in: New Regionalism and the European Union. Dialogues, Comparisons and New Research Directions. Edited by Alex Warleigh-Lack, Nick Robinson, Ben Rosamond

Peter Nedergaard (2011)."Læring i EU: Undersøgelsesdesign, erfaringer og anbefalinger vedrørende Den Europæiske Beskæftigelsesstrategi", i Marlene Wind & Dorte Sindbjerg Martinsen (red.) EU som et Politisk System - Udviklinger og Udfordringer. Festskrift til Morten Kelstrup. København: Forlaget Columbus, s. 94-113

Kennet Lynggard & Peter Nedergaard (2010). "The Logic of Policy Development: Lessons Learned from Reform and Routine within the CAP 1980-2003". In: Grace Skogstad og Amy Verdun (eds.); The Common Agricultural Policy: Policy Dynamics in a Changing Context. London : Routledge

Peter Nedergaard (2010). Politik i Europa: Konflikt, samarbejde og institutioner i de europæiske politiske systemer. Forlaget Columbus. 171 pages.

Peter Nedergaard (2010). Lissabontraktaten - en politologisk analyse. Forlaget Djøf Jurist- og Økonomforbundet. 190 pages.

Peter Nedergaard (2010). Hvordan fungerer Den Europæiske Union? : En grundbog om EU efter Lissabon-traktaten.Forlaget Columbus. 149 pages.

Peter Nedergaard (2009). EU - politik og økonomi. Columbus. 144 pages.

Peter Nedergaard (2009). Business and Politics in the European Union: cases in service, agriculture and textiles. Forlaget Djøf Jurist og Økonomiforbundet. 160 pages.

Peter Nedergaard (2008)."The EU at the ILO's International Labour Conferences: A ‘Double' Principal-Agent Analysis." In: Knud Erik Jørgensen (ed.), The European Union and International Organizations, Routledge.

J.L Campel & Peter Nedergaard (2008). "Introduction", i Peter Nedergaard & John L. Campbell (red.) Institutions and Politics: Festschrift in honour of Ove K. Pedersen. København: Djøf/ Jurist og Økonomforbundet, s. 17-22.

Peter Nedergaard (2008) 'The Political Economy of European Integration and Business: How to Explain Policy Developments', i Peter Nedergaard & John L. Campbell (red.) Institutions and Politics: Festschrift in honour of Ove K. Pedersen. København: Djøf/ Jurist og Økonomforbundet, s. 291-316.

Peter Nedergaard & Nicolai Foss (2008). Publicér i de internationale tidsskrifter. Om at få sin samfundsvidenskabelige forskning publiceret.Forlaget Samfundslitteratur. 135 pages.

Peter Nedergaard (2006). European Union Administration: Legitimacy and Efficiency. Nijhoff Law Special series, No. 69, Martinus Nijhoff Publ. 206 pages.

Peter Nedergaard (2005). Organiseringen af Den Europæiske Union. Bureaukrater og Institutioner: EU-forvaltningens effektivitet og legitimitet. Et dansk perspektiv. (Organizing the European Union. Bureaucrats and Institutions: The Efficiency and Legitimacy of the EU Administration). Handelshøjskolens Forlag, 504 pages.

Peter Nedergaard (2005). "Mutual Learning Processes of the European Employment Strategy: Theoretical Approaches and Methodologies", In: Thomas Bredgaard & Flemming Larsen (eds.), Employment Policy from Different Angles, Djoef Publ.

Peter Nedergaard (2002) "Argumentationslogik og Europaudvalgets demokratiske kontol med EU-politikken", i T. Pedersen (red.) Europa for Folket?: EU og det danske demokrati. Århus: Århus Universitetsforlag, s. 145-160.

 

Papers:

Peter Nedergaard (2013). "The Influence of Ordoliberalism in European Integration Processes - A Framework for Ideational Influence with Competition Policy and the Economic and Monetary Policy as Examples". Full paper

Peter Nedergaard (2011). "The Political Economy of the Clean Development Mechanism (CDM) Governance System". Working paper. Department of Political Science, Copenhagen, 32 p. Full paper

Peter Nedergaard (2007). "The Open Method of Co-ordination and the Analysis of Mutual Learning Processes of the European Employment Strategy". Working paper no 2007-042, International Center for Business and Politics, Copenhagen, 17 p. Full paper

Peter Nedergaard (2007). "Erhvervsliv og politik i Den Europæiske Union". Working paper nr. 2007-041, International Center for Business and Politics, 29 s. Full paper

Peter Nedergaard (2007). "Mutual Learning in the European Employment Strategy: How? How much?" Working paper no 2007-040, International Center for Business and Politics, Copenhagen, 20 p. Full paper

Peter Nedergaard (2007). “The Logic of Technical Standardisation – A Politico-Economic Model” . Working paper nr. 2007-039, International Center for Business and Politics, København, 22s. Full paper

Peter Nedergaard (2006). “Maximising policy learning in international committees. -Lessons to be learned from the `hidden’ committees of the Nordic Council of Ministers-”. Working paper nr. 2006-031, International Center for Business and Politics, København, 47 s. Full paper

Peter Nedergaard (2005). “The Analysis of Mutual Learning Processes in the European Employment Strategy. -A Social Constructivist Approach-”. Working paper nr. 2005-004, International Center for Business and Politics, København, 28 s. Full paper

Peter Nedergaard (2005). “Transnational Learning Processes. -European and Nordic Experiences in the Employment Field-”. Working paper nr. 2005-003, International Center for Business and Politics, København, 27 s. Full paper

Peter Nedergaard (2005). “The Open Method of Co-ordination and the Analysis of Mutual Learning Processes of the European Employment Strategy” . Working paper nr. 2005-001, International Center for Business and Politics, København, 28 s. Full paper

Peter Nedergaard is the editor of the Danish series on Classics of Political Science/Statskundskabens klassiskere

Columns:

(All columns are in Danish)

Løkke og Thorning - en SWOT-analyse Berlingske 18. maj 2015

Kandidater er ikke ringere Berlingske 1. maj 2015

Røde er kortsigtede - blå langsigtede? Berlingske 14. april 2015

Luxembourg vil forblive, hvad det er Berlingske 8. april 2015

Et tysk Europa? Berlingske 28. marts 2015 

Grexit Berlingske 23. marts 2015

Krag indtager stadig nye standpunkter Berlingske 11. marts 2015

Anmeldelse af de tænkende tanke Berlingske 24. februar 2015

Er den sproglige biodiversitet ved at forsvinde? Berlingske 6. februar 2015

Har DF været en demokrati-hjælper? Berlingske d. 31. januar 2015

Dansk EU-politik mangler modvægt Berlingske d. 20. januar 2015

Forbuden frugt Berlingske d. 3. januar 2015

Hvem ville H.C. Hansen stemme på i dag? Berlingske, d. 14. december 2014

Deng eller Mao? Berlingske, d. 26. november 2014

Scavenius fortryder Berlingske, d. 8. november 2014

Er vi for pylrede? Berlingske, d. 20. oktober 2014

Til de nye studerende! Berlingske, d. 16. september 2014

Er dansk klimapolitik mest symbolpolitik? Berlingske, d. 7. september 2014

Østeuropæerne kan Berlingske, d. 8. august 2014

At skærme sig fra svære beslutninger Berlingske, d. 30. juli 2014

Risiko for ny-feudalisme? Berlingske, d. 18. juli 2014

Men hvilken liberalisme? Berlingske, d. 15. juli 2014

Meritokrati eller forfald Berlingske, 29. juni 2014

Interview med Stauning Berlingske, d. 13. juni 2014

Politik er fjendskab Berlingske, d. 28. maj 2014

EU og pressen Berlingske, d. 23. maj 2014

Hvis Skotland bliver selvstændigt Berlingske, d. 12. maj 2014

Bør vi binde politikerne til skibets mast? Berlingske, d. 3. maj 2014

Er den administrative elite for sammenspist? Berlingske, d. 26. april 2014

Jeg er ikke grundtvigianer Berlingske, d. 10. april 2014

Med Platon på Symposion Berlingske, d. 25. marts 2014

Interview med Karl marx Berlingske, d. 8. marts 2014

Politik som erhverv Berlingske, d. 20. februar 2014

Derfor gik det galt for DONG Berlingske, d. 4. februar 2014

Overpolitiserede embedsmænd Berlingske, d. 19. januar 2014

Hvem bliver ny EU-kommissær? Berlingske, d. 3. januar 2014

En ny reformation, tak! Berlingske, d. 18. december 2013

Logikken bag finansloven Berlingske, d. 2. december 2013

Giv unge chancen Berlingske, d. 17. november 2013

Lyt dog til Yahya Hassan Berlingske, d. 15. oktober 2013

Med Thorning til Stauning Ræson d. 5. maj 2013

Hvem sætter standarden på markedet? Børsen d. 9. april 2013 

Handelspolitikken er tilbage Børsen d. 25. marts 2013 

Når by og fodboldklub er ét Børsen d. 11. marts 2013

Den europæiske sprechstallmeister Børsen 12. februar 2013

Er EU et lyntog mod stadig mere integration? Børsen d. 31. januar 2013

Elysee-traktaten - 50-året for det fransk-tysk ægteskab Børsen d. 22. januar 2013

Danmarkiseringen af Europa Ræson d. 17. december 2012

Budgettrekanten i EU Børsen d. 20. november 2012

Evindelige EU forbehold Børsen d. 9. oktober 2012

Fleks-Europa er fremtiden Børsen d. 26. september 2012

Hvorfor er kun nogle lande demokratiske? Børsen d. 28. august 2012

Indgangen til Europa-Parlamentet Børsen d. 31. juli 2012

Har euroen fået europæiske politikere til at slappe for meget af? Børsen d. 24. juli 2012

Naive Danmark i EU Børsen 26. juni 2012

Et Europa-Parlament på afveje Børsen d. 15. juni 2012

Er europæiske virksomheder mere forskellige fra amerikanske, end vi tror? Børsen d. 1. juni 2012

Det fransk-tyske ægteskab Børsen d. 29. maj 2012

Et græsk valg i fortidens skygge Børsen d. 9. maj 2012

Grus i fransk drømmemaskine Børsen d. 25. april 2012

Kan man narre folk hele tiden? Jyllandsposten, d. 25. april 2012

Finanspagten styrker demokratiet Ræson, d. 19. april 2012

Mere magt til Bruxelles, IP-monopolet, nr. 15 2012

Formandskabet bag facaden, Politiken, 5. januar 2012

Grådighed er blevet en accepteret norm, Politiken, 10. september 2011

Genindfør janteloven, Jyllandsposten d. 23. april 2011, med Mads Dagnis Jensen

EU’s præsident – en kedelig og grå, men effektiv kompromismager til tiden, Politiken, 21. april 2011, med Mads Dagnis Jensen

Mindre X-factor i dansk politik, tak! Berlingske, 4. april 2011, med Mads Dagnis Jensen

Der var engang et flittigt folk, Jyllandsposten, d. 22. januar 2010

Vil vi overhovedet have industri i Danmark? Jyllandsposten, d. 11. januar 2010

Hvordan realiseres den danske drøm? Jyllandsposten, d. 2. december 2009

Mod en moderne patriotisme, Jyllandsposten d. 10. november 2009

Hit med budgetbisserne, Jyllandsposten, d. 15. oktober 2009

Selvopofrelse, integritet og udsyn , Weekendavisen, 27. marts 2009, Torben Beck Jørgensen,

Slip patrioten ud af skabet, Jyllands-posten, 23. januar 2009

Læring mellem lande, Politiken, d. 22. oktober 2008

Konsekvenserne af Bush’s politik, Politiken, d. 7. oktober 2008

Engelsksproget provinsialisme, Jyllandsposten, d. 12. september 2008

Så tag dog EU alvorligt, Berlingske, d. 31. juli 2008

Terrorbekæmpelsens irrationelle pris, Berlingske, d. 10. juli 2008

Hvor er ånden fra 1985?, Weekendavisen, 25. april 2008

 

TV:

Strukturfonde - Penge til udvikling, Lecture in Danish for the television program the Danes’ Academy on April 11th, 2012

EU’s beskæftigelsespolitik, Lecture in Danish for the television program the Danes’ Academy on December 2nd, 2010

Interview with Peter Nedergaard, in English, EURECO Distinguished Lecture Series 2010: Constructions of Europe, November 23rd, 2010

Hvad er EU?, Lecture in Danish for the television program the Danes’ Academy on November 18th, 2010

 

Fields of interest

Homepage

Peter Nedergaard at "Ideas"

Teaching

Homepage

Videnskabsteori og metodologi, efterår 2014

Undervisning 1: Intro

Undervisning 2: Hermeneutik mm.

Undervisning 3: Forståelse og fortolkning

Undervisning 4: Hypotesetest

Undervisning 5: Naturalisme og positivisme

Undervisning 6: ikke relevant.

Undervisning 7: Konstruktivisme

Undervisning 8: Case Studies i naturalistisk og konstruktivistisk lys

Undervisning 9: Komparative metoder og konstruktivismens kritik af de naturalistiske antagelser

Undervisning 10: Kritisk realisme

Undervisning 11: Afslutning

EU’s politiske økonomi anno 2014. Sommerskole 2014

(Course was held in Danish; hence the available documents are in Danish)

Undervisning 11. august: Introduktion

Undervisning 12. august: Teorier og begreber

Undervisning 13. august A: Aktørerne

Undervisning 13. august B: EU's landbrugspolitik

Undervisning 14. august: EU's handelspolitik

Undervisning 15. august: Konkurrence og indre marked

Undervisning 18. august A: Eurozonekrisen

Undervisning 18. august B: ØMU

Undervisning 19. august A: Industripolitik

Undervisning 19. august B: Transport- og regionalpolitik

Undervisning 20. august: EU's beskæftigelsespolitik

Undervisning 21. august: EU's energipolitik

Undervisning 22. august: EU og lobbyismen

EU's økonomisk-politiske samarbejde: fra krise til krise - fremad? sommerskole 2013

(Course was held in Danish; hence the available documents are in Danish)

Undervisning 12. august: EU's økonomiske samarbejde

Undervisning 13. august: Teoretiske vinkler og begreber

Undervisning 14. august A: Aktørerne i EU

Undervisning 14. august B: EU's landbrugspolitik

Undervisning 15. august: EU's handelspolitik

Undervisning 16. august: EU's økonomiske politikker - det indre marked

Undervisning 19. august: Den økonomiske og monetære union

Undervisning 20. august: ØMU og eurozonekrisen

Undervisning 21. august: EU's beskæftigelsespolitik

Undervisning 22. august: Transport- og regionalpolitik

Undervisning 23. august A: Energi og klima

Undervisning 23. august B: EU og lobbyismen

Almen statskundskab, forår 2013

(Course was held in Danish; hence the available documents are in Danish.)

Undervisning uge 6: Politikbegrebet – Demokrati 0

Undervisning uge 7: Politik og demokrati I: Dahl og Warren

Undervisning uge 8: Demokrati II: Beethams legitimitetsmodel og Levis statsmodel

Undervisning uge 9: Pluralisme og elitisme

Undervisning uge 10: Rational Choice Institutionalisme

Undervisning uge 11: Historisk Institutionalisme og Sociologisk institutionalisme

Undervisning uge 12: Velfærdskapitalisme

Undervisning uge 15: Politik, kultur og værdier

Undervisning uge 16: Politiske partier

Undervisning uge 17: Konfliktlinjer

Undervisning uge 17: Valgsystemer

Undervisning uge 18: Politik og medier

Undervisning uge 19: Politiske kampagner og marketing

Videnskabsteori og Metodologi, efterår 2012

(Course was held in Danish; hence the available documents are in Danish.)

Undervisning d. 3. september – Introduktion

Undervisning d. 10. september – Kildekritik

Undervisning d. 17. september – Hypotesetest

Undervisning d. 1. oktober – Forståelse og fortolkning

Undervisning d. 8. oktober – Naturalisme og positivisme

Undervisning d. 29. oktober – Forklaringstyper

Undervisning d. 5. november – Komparative metoder

Undervisning d. 5. november – Tvivl om naturalistiske metoder

Undervisning d. 12. november – Case Studies – naturalistisk og konstruktivistisk set

Undervisning d. 19. november - Konstruktivisme

Undervisning d. 26. november - Komparative analyser og eksperimenter - konstruktivistisk set

Undervisning d. 3. december - Forskningen i samfundet

EU og virksomhederne: fra København til Bruxelles, summer school 2012

(Course was held in Danish; hence the available documents are in Danish.)

Undervisning d. 6. august – Introduktion

Undervisning d. 7. august – Teoretiske vinkler

Undervisning d. 8. august – EU’s forvaltning og mål for lobbyisme

Undervisning d. 9. august – EU’s energi- og klimapolitik

Undervisning d. 9. august – EU’s industri

Undervisning d. 9. august –  Det indre Marked

Undervisning d. 10. august – EU’s landbrugspolitik

Undervisning d. 13. august – EU’s beskæftigelsesmarkedspolitik

Undervisning d. 14. august – EU’s handelspolitik

Undervisning d. 15. august – Den monetære og økonomiske union

Undervisning d. 16. august – EU’s udviklingspolitik

Undervisning d. 16. august – EU’s transport- og regionalpolitik

Undervisning d. 17. august – EU og lobbyismen

Comparative Politics, Spring 2012:

(Course was held in Danish; hence the available documents are in Danish.)

Undervisning uge 9 - Historisk og sociologisk institutionalisme med noter

Undervisning uge 9 - Rational choice institutionalisme med noter

Undervisning uge 13 - Konfliktlinjer

Undervisning uge 16 - Varieties of Capitalism

Undervisning uge 17 - Velfærdsstaten i en demokratisk kontekst med noter

Undervisning uge 17 - Dansk korporatisme

Undervisning uge 18 - Demokratityper

Philosophy of science and introduction to methodology, autumn 2011

(Course was held in Danish; hence the available documents are in Danish.)

Undervisning uge 36 - Introduktion til VUK

Undervisning uge 36 - Helmuth Nyborg-sagen med noter

Undervisning uge 37 - Ophavssituation og kildeværdi med noter

Undervisning uge 37 - Argumentationsanalyse

Undervisning uge 38 - Tvivl om naturalistisk metodologi

Undervisning uge 38 - Komparativ metode

Undervisning uge 38 - Naturvidenskabelig videnskabsteori

Undervisning uge 43 - Cases og historiske studier

Undervisning uge 44 - Kuhn og paradigmeteori

Undervisning uge 44 - Konstruktivisme

Noter til Ways of knowing

 

EU administration and the political economy of EU, summer school 2011

(Course was held in Danish; hence the available documents are in Danish.)

Undervisning d. 8. august - Introduktion

Undervisning d. 9. august - Teoretiske vinkler

Undervisning d. 10. august - EU's økonomiske politikker

Undervisning d. 11.-12. august - EU's handelspolitik

Undervisning d. 12. august - EU's landbrugspolitik

Undervisning d. 15. august - EU's beskæftigelsespolitik

Undervisning d. 16. august - Indre marked

Undervisning d. 16. august - Den monetære og økonomiske union

Undervisning d. 17. august - EU's energipolitik

Undervisning d. 17. august - EU's industripolitik

Undervisning d. 18. august - EU's udviklingspolitik

Undervisning d. 18. august - EU's transport- og energipolitik

Undervisning d. 19. august - EU og lobbyismen

 

Comparative Politics, 2011:

(Course was held in Danish; hence the available documents are in Danish.)
Undervisning d. 22. februar om Rational Choice institutionalisme med noter

Undervisning d. 24. februar om Historisk og sociologisk institutionalisme med noter

Undervisning d. 3. marts om Valgsystemer med noter

Undervisning d. 15. marts om Konfliktlinier med noter

Undervisning d. 17. marts om Vælgervandringer med noter

Forelæsning d. 28. marts om Korporatisme og interesseorganisationer med noter

Undervisning d. 29. marts om dansk korporatisme med noter

Undervisning d. 31. marts om Velfærdsstaten i en demokratisk kontekst med noter

Forelæsning d. 11. april om Multilevel government: Føderalisme med noter

Undervisning d. 12. april om multilevel-government: USA, Tyskland og EU med noter

Undervisning d. 14. april om Demokratityper med noter

Undervisning d. 5. maj om Den gode opgavebesvarelse

 

Comparative politics - Spring 2009

(Course was held in Danish; hence the available documents are in Danish.)

Forelæsning 9. februar 2009 om Pluralisme og elitisme inkl. noter

Forelæsning 23. marts 2009 om Korporatisme inkl. noter

Forelæsning 20. april 2009 om Føderalisme inkl. noter

Holdundervisning i uge 8 (rational choice institutionalisme inkl. noter og sociologisk institutionalisme inkl. noter)

Holdundervisning i uge 9 (valgsystemer inkl. noter)

Holdundervisning i uge 11 (konfliktlinjer inkl. noter og vælgervandringer inkl. noter)

Holdundervisning i uge 13 (Dansk korporatisme inkl. noter og velfærdsstaten i en demokratisk kontekst inkl. noter)

Holdundervisning i uge 17 (Multilevel government inkl. noter og demokratityper inkl. noter)

Holdundervisning i uge 19 (Den gode opgave)

Jean Monnet lectures

Jean Monnet Lecture on the Internal Market 11/2 2008

EU, Internal Market and business strategy

Trade policy

Employment policy

Common agricultural policy

Advice on thesis writing

10 bud på et bedre speciale fra en bedømmer

European economics and politics

(Course was held in Danish; hence the available documents are in Danish.)

Introduktion til EU

Integrationsteorier

EU's historie (1)

EU's historie (2)

EU's institutioner

EU's magtdeling

EU's erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik

Den Økonomiske og Monetære Union

EU og borgernes rettigheder

European economic policy and business

(Course was mostly held in Danish; hence the available documents are in Danish with two exceptions.)

Introduktion til faget

Introduktion til EU og integrationsteori

Integrationsdynamik og EU's historie

Principal/agent-teori og EU's institutioner

Magtdeling i EU med fokus på Domstolen

Det indre marked (1)

Det indre marked (2)

EU's arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesstrategi

Common Agricultural Policy (English)

Erhvervs- og regionalpolitik i EU

Den Økonomiske og Monetære Union

EU's external relations (English)

Immigrationspolitik i EU

Lobbyisme i EU

EU's økonomiske politikker og virksomhederne

ID: 922885